Werken Aan Op Zuid

Werken aan Op Zuid

Investeringscampagne voor mede-eigenaarschap van de stad

Campagnevoorstellen voor Rotterdam Zuid – In opdracht van Pact Op Zuid en TENT./Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

In reactie op de eigenlijke opgave van de opdracht om Rotterdam Zuid op de kaart te zetten middels de profilering van kunst- en cultuuractiviteiten, zijn drie verschillende teams overeengekomen om een onderling samenwerkingsverband aan te gaan. Dit in tegenstelling tot de oorspronkelijke opdrachtsituatie waarin vijf afzonderlijke teams in onderlinge competitie werden uitgenodigd.

RAAFRotterdam en JeanneWorks opereren sinds langere tijd in de deelgemeente Feijenoord en de leden van Team Kamiel Verschuren zijn reeds sinds 1991 actief in Charlois. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden en zijn ze verantwoordelijk voor vele initiatieven, projecten en manifestaties in Rotterdam Zuid.

Met de Investeringscampagne voor mede-eigenaarschap van de stad willen de teams, anders dan een imago, informatie of beeld georiënteerde promotiecampagne, vooral duurzaam investeren in Zuid. Investeren in initiatieven en culturele activiteit, in mensen en samenwerkingsverbanden. De campagne zet daarom in op de participatie en betrokkenheid van organisaties en instellingen, van bewoners en kunstenaars, maar niet op een vrijblijvende manier. Zij worden uitgedaagd om eigenhandig ‘mede-eigenaar’ te worden van activiteiten die het leven in de stad verrijken, intensiveren of activeren. Activiteiten waarin ze zowel inspraak hebben op de uitkomsten als dat ze zich er financieel aan verbinden. Hierin kunnen ze steeds van rol wisselen, als participanten, klanten, eigenaren, producenten of anders.

Dit strategische financieringsmodel creëert eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid en is daarmee ook een reactie en mogelijk antwoord op de veranderingen in het politieke bestel, waarin de overheid zich op veel sociale gebieden zal terugtrekken en daarop bezuinigingen toepassen.

De Investeringscampagne vertaalt zich in tien concrete projecten waarmee wordt ingezet op de infrastructuur, de stedelijke beleving, programmering, culturele initiatieven, informatie, communicatie en discours. Het doel hiervan is om kunst en cultuur te maken, deze daarvoor in te zetten en onder de aandacht te brengen.

 

De campagne Werken Aan Op Zuid wordt ondersteunt door stichting Zuidzijde (www.stichtingzuidzijde.nl)